Team

 1. Martin Widmer
  Martin Widmer Apotheker FPH
 2. Katharina Zumbach
  Katharina Zumbach Pharma-Assistentin EFZ
 3. Öyku Temiz
  Öyku Temiz Pharma-Assistentin EFZ
 4. Sina Albisetti
  Sina Albisetti Pharma-Assistentin EFZ
 5. Asuman Durdu
  Asuman Durdu Pharma-Assistentin EFZ
 6. Nadine Egger
  Nadine Egger in Ausbildung
 7. Lara Gfeller
  Lara Gfeller in Ausbildung
 8. Nabila Yaghubi
  Nabila Yaghubi in Ausbildung